PRINCE2® 7 JE TADY!

Co je nového?

Principy

Základní principy PRINCE2 nadále slouží jako základ metodologie, zdůrazňující osvědčené postupy v řízení projektů.

Praktiky

Aktualizováno z "Témat" pro větší aplikovatelnost a praktičnost v různých projekčních kontextech.

Procesy

Základní struktura řízení projektů prostřednictvím etap zůstává nedotčena, procesy jsou aktualizovány.

Management Lidí

Centrální zaměření na efektivní management lidí zdůrazňuje význam lidských zdrojů pro úspěch projektů.

Flexibilita

Rozšířené možnosti pro přizpůsobení metodologie specifickým potřebám a nuancím každého projektu, zajišťující větší adaptabilitu.

Udržitelnost

Začlenění udržitelnosti do výkonnosti projektů, zdůrazňující význam environmentální a sociální odpovědnosti v řízení projektů.

Digitální Management

Uvedení nástrojů a pokynů pro řízení projektů v digitální éře, s důrazem na efektivní správu dat a využití digitálních technologií.

Kompatibilita

PRINCE2 verze 7 je navržena tak, aby byla kompatibilní s metodikami Agile, Lean a ITIL, usnadňující integrovanější přístup k řízení projektů napříč metodikami.

Projektový Log

Nová funkce zavedená pro zlepšení dokumentace a sledování projektů.